Gyülekezetünk

A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség a Magyarországi Evangélikus Egyház egyházközsége. Szervezetileg az Északi Evangélikus Egyházkerület, azon belül pedig a Dél-Pesti Evangélikus Egyházmegye tagja. Az egyházközség központja Dunaharaszti, de közel 20 település tartozik még az egyházközséghez. A legutóbbi, 2001-es népszámlálás alapján összesen mintegy 1500 ember vallotta magát evangélikusnak ezen települések valamelyikén. Dunaharaszti mellett számos evangélikus él még Szigetszentmiklóson, Dunavarsányon, Tökölön, Taksonyban, Ráckevén. Sok a Budapestről kiköltöző kisgyermekes család a régióban, ami a keresztelések sokaságán is látszik. Örömünkre szolgál, hogy 2008-ban 22 keresztelő volt gyülekezetünkbe. Ez a számadat, valamint a sok kisgyermekes család adta az ötletet, hogy januártól családi és – ifjúsági istentiszteletet tartunk havi rendszerességgel. Az új kezdeményezés gyülekezetünk stratégiájának legfontosabb eleme.
1933: A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség megalakulása

1934: a községtől templomtelket kap a gyülekezet
1944: megvetik a templom alapjait, azon a helyen, ahol most a parókia épülete áll – az építkezést azonban a háború meghiúsítja

1933-1941: Sipos András áll a gyülekezet élén
1941: Mikler Gusztáv veszi át a gyülekezet pásztorolását
1945-1964: Szigethy Árpád felügyelő segíti Mikler lelkész úr munkáját

1950-ig: A II.Rákoczi Ferenc Általános Iskola fogadja be a gyülekezetet
1950-től: a dunaharaszti református gyülekezet fogadja be a gyülekezetet
1952: egy zsinati törvény gyülekezetünk területét érintő
határozatot hoz, a gyülekezet lélekszáma ekkor: 809

1954-től: intenzíven napirendre kerül a templom építésének ügye
1955-1958: a gyülekezet lelkészi munkáját a következő lelkészek látják el: :Bence Imre, Fogarasy Árpád, Harkányi László szolgált.
1958-1979: Lukács László a gyülekezet lelkésze
1962: felépülhet egy irodahelység

1980- 1994: Lehel László a gyülekezet lelkésze, munkáját Ritter Dezső segítette felügyelőként
1982: az új templom felszentelése

1994-től: Andorka Eszter, Kézdy Péter majd Koczor Ildikó látta el a lelkészi szolgálatot
2000-2007: Bozorády András a gyülekezet lelkésze
2001: az új parókia átadása
2007-2008: Csoszánszky Márta a gyülekezet lelkésze
2008 szeptember-2010 május: Gáncs Tamás a gyülekezet lelkésze
2010 július: Varsányi Ferenc a gyülekezet határozatlan időre megválasztott lelkésze