Istentiszteletek az ünnepekben

Április 5. Nagycsütörtök
18 óra úrvacsora

Április 6. Nagypéntek
9 óra úrvacsora
18 óra passióolvasás

Április 8-9. Húsvét
9 óra úrvacsora

Május 27. Pünkösd
9 óra konfirmáció
Május 28. Pünkösd 2.
9 óra úrvacsora
Június 10.
9 óra tanévzáró istentisztelet